Divan-ı Hümayun

Divan-ı Hümayun 2018-02-19T14:06:03+00:00

Divan-ı Hümayun Orhan Gazi devrinde kurulup, Fatih Sultan Mehmed devrinde ise müessese haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı istişare meclisi niteliğinde ve ayrıca halktan gelen müracaat dilekçelerinin değerlendirildiği meclis ve bir nevi yüksek mahkeme vazifesi de gören yüksek bir mercidir. İcraatları arasında Osmanlı Devleti bünyesindeki tebaanın emniyet ve asayişinin sağlanması, payitaht ile taşra eyaletleri arasındaki ilişkileri düzenlemek örnek olarak verilebilir. Ayrıca devletin iç ve dış politikasının oluşturulması, devletin temel gelir kaynağı olan vergi ve para politikasının belirlenilmesi ve tımar sistemi dahilindeki özel mülk toprakları ve statülerinin belirlenmesi de yine Divan-ı Hümayun’un işlevleri arasında yer alır.

Geçmişini bilemeyenlerin gelecekleri hakkında büyük öngörülerinin olamayacağını tarih insanoğluna defaatle göstermiştir. İşte bu sebepten ötürü Divan-ı Hümayun Komitesi’nde tarihte devletlerin nasıl yönetildiği ve sorunlarla nasıl başa çıkıldığı temessül edilmektedir. Bu bağlamda delegelerden beklenen kendilerini Divan-ı Hümayun’a iştirak etme şerefine erişmiş Osmanlı paşalarının yerine koyarak, devletin akıbetini nasıl şekillendireceklerini düşünmeleridir. Bu sene Divan-ı Hümayun komitesinde Macar Kralı 2. Layoş’un Osmanlı elçisini öldürmesiyle Mohaç’a giden süreci ve Mohaç savaşının neticelerinin Osmanlı Devleti’ndeki yansımaları işlenecektir. Divan-ı Hümayun Komitesi paşalarına hem eğlenecekleri hem de bol tecrübe edinecekleri 3 gün sunacaktır. Hazır olun tarih değişecek!

Defterdar Hükmü

Açık Gündem: Mohaç (1526)

Çalışma kılavuzuna ulaşmak için, buraya tıklayın.

Under Secretary-General

  • Baha Seyidoğlu
  • M. Ali Oruç

Academic Assistants:

  • Mirza Kotil
  • Eymen Karatop
  • Efdal Kaplan
  • Z. Sena Uzunboy
error: